หมูหัน

หมูหัน  มีต้นกำเนิดมาจากเมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตามโต๊ะจีนหรือตามงานเลี้ยงต่างๆ ถือเป็นอาหารมงคลของชาวจีน เพราะส่วนใหญ่ชาวจีนจะนิยมนำหมูหันมาไหว้ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ตนนำถือ