กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน โดยมีความยาววัดได้เป็นระยะทางประมาณ 8,800 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน โดนสาเหตุที่สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อใช้ป้องกันการบุกรุกจากดินแดนทางทิศเหนือโดนใช้เวลาในการสร้างที่ยาวนานมากหลายรุ่นหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด แล้วได้ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับของโลก ซึ่งได้ใช้แรงงานคนในการสร้างเกือบ 1 ล้านคนบางส่วนจะเป็นพวกนักโทษซึ่งจะถูกโกนหัวแล้วล่ามตรวนเหล็กคล้องคอพวกคนเหล่านี้จะถูกส่งไปทำงานในที่ๆซึ่งทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย แถมยังต้องอดๆอยากๆจึงทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและร่างของพวกเขาก็ถูกฝังอยู่ใต้กำแพงนั้นเอง กำแพงเมืองจีนเลยมีอีกชื่อหนึ่งว่า หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยแต่ยังไงก็ตามกำแพงเมืองจีนก็ยังคงเป็นจุดมุ่งหมายอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หอบูชาฟ้า เทียนถาน

ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420เป็นที่บวงสรวงเทพยดาสำหรับพระจักรพรรดิเพื่อประกอบพิธีเพื่อให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ ในช่วงฤดุเก็บเกี่ยว ที่ถูกใช้งานจนมาถึงสมัยฮ่องเต้เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง (พ.ศ.2065-2110) โดยสถานที่ตั้งของ หอบูชาฟ้า เทียนถาน จะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 2.73 ตารางกิโลเมตร ส่วนตัวอาคารจะเป็นทรงกลม มีความสูง 40 เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเข้ม และใช้เสารองรับน้ำหนักถึง 28 ต้น ส่วนภายในจะมีเสาทรงกลมขนานใหญ่ 4 ต้นอยู่ตรงกลางหมายถึงฤดูกาลทั้ง 4 และถัดออกมาจะมีเสาอีก 12 ต้นหมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือน  แล้วก็ยังมีเสาอีก 12 ต้น อยู่ด้านนอกสุดหมายถึงเวลา 12 ชั่วยาม ส่วนทางทิศใต้ของตัวอาคารจะเป็นลานหินอ่อนรูปวงกลมซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับทำพิธีวงสรวงสวรรค์นั้นเอง

เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ๋อเหมยซัน

เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของพุทธศาสนาในจีน โดยภูเขาจะอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาจะมีลักษณะคล้ายคิ้ว และมียอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ในฤดูหิมะตกส่วนของยอดเขาก็จะถูกปกคุมด้วยหิมะ ซึ่งวัดหัวจ้วง ก็ได้ตั้งอยู่ที่เขาง้อไบ๊ นี้ด้วยแล้วยังมีวัดวาอารามที่ตั้งอยู่บนเขานี้อีกรวมทั้งสิ้น 30 กว่าแห่ง แถมยังมีโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีอายุ กว่า 2,000 แถมยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้ำค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้น พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดีย์หยก ซึ่งถือได้ว่าเป็นขุนเขาที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังมีความสวยงามทางธรรมชาติอันตระการตาจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมขุนเขาแห่งนี้เป็นอย่างมาก