รีวิวเขาอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยน

เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนานผิงทางตอนเหนือของมณฑลฝูเจี้ยนใกล้กับมณฑลเจียงซี ประเทศจีน มียอดเขาสูงที่สุดในพื้นที่คือ ”ภูเขาหวงกัง” ความสูง 2,158 เมตร (7,080 ฟุต) บนชายแดนฝูเจี้ยนและเจียงซี ทำให้มันเป็นจุดสูงสุดของทั้งสองจังหวัด ระดับความสูงต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร (660 ฟุต) ถือเป็นพื้นในการปลูกชาที่สำคัญ โดยเฉพาะชาอูหลงและชาดำจำนวนมากถูกผลิตขึ้นที่นี่ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO World Heritage Site สำหรับคุณค่าทางวัฒนธรรม มีทิวทัศน์สวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 424,000 ในปี 1993 เป็น 700,000 ในปี 1998 การล่องแพในแม่น้ำไนน์ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยน จุดหนึ่งของแม่น้ำจะแคบลงเหลือเพียงไม่กี่เมตร แต่ลึก 80 เมตร (260 ฟุต) ตามด้วยการเยี่ยมชมถ้ำ “Thread of Sky” ที่มีทางเดินแคบที่สุดเพียง 30 เซนติเมตร (12 นิ้ว) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพจากผู้มาเยือน ช่วงเวลาที่แนะนำให้เดินทางไปเยือนเขาอู่อี๋ซาน 1.ธันวาคม – กุมภาพันธ์ […]