f-travel

เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ๋อเหมยซัน

เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของพุทธศาสนาในจีน โดยภูเขาจะอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาจะมีลักษณะคล้ายคิ้ว และมียอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ในฤดูหิมะตกส่วนของยอดเขาก็จะถูกปกคุมด้วยหิมะ ซึ่งวัดหัวจ้วง ก็ได้ตั้งอยู่ที่เขาง้อไบ๊ นี้ด้วยแล้วยังมีวัดวาอารามที่ตั้งอยู่บนเขานี้อีกรวมทั้งสิ้น 30 กว่าแห่ง แถมยังมีโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีอายุ กว่า 2,000 แถมยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้ำค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้น พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดีย์หยก ซึ่งถือได้ว่าเป็นขุนเขาที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังมีความสวยงามทางธรรมชาติอันตระการตาจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมขุนเขาแห่งนี้เป็นอย่างมาก

buddha

Buddha-

buddha_

Buddha

About the author: admin