Huang-photo-traval

อุทยานแห่งชาติ หวงหลง

อีกแห่งหนึ่งที่มาแรงได้รับความนิยมเอามากๆ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจีน นั่นคือ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง แปลเป็นไทยว่า ธารน้ำมังกร ที่นี่ตั้งอยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตัวเองของอาป้า และเผ่าเซียง จุดเด่นของที่นี้หากนับตามหลักภูมิศาสตร์นั่นคือเป็นการบรรจบของภูมิศาสตร์สามอย่างคือเขตที่ราบสูง เขตทุ่งหญ้า และเทือกเขาฉินหลิ่ง การเดินทางไปชมนั้น ต้องเริ่มจากการขึ้นกระเช้าไปเหมือนเดิม จากนั้นอาจจะต้องเดินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อไปให้ถึงจุดที่สวยที่สุด (แนะนำว่าหากไปกับเด็ก สตรี หรือ ผู้สูงอายุสังเกตุตัวเองกันด้วยว่าไหวไหม หากไม่ไหวให้พักอย่าฝืน) แต่เมื่อเราไปถึงแล้วเราจะได้พบกับธารน้ำที่ไหลลงมาเป็นขั้นบันไดที่เกิดจากการลดหลั่นกันของภูเขา และเทือกเขา ความใสสะอาด บริสุทธิ์ของน้ำสีฟ้าครามทำให้เรารู้สึกได้เลยว่านี่คือ น้ำทิพย์จากสวรรค์ประทานมาให้เลย ไม่เชื่อลองไปพิสูจน์และสัมผัสได้

About the author: admin