Huangshan-Mountain-

ประวัติเขาหวงซานที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

เขาหวงซาน (Huangshan) ในภาษาจีนมีความหมายว่า “ภูเขาสีเหลือง” เป็นเทือกเขาในมณฑลอานฮุยตอนใต้ในภาคตะวันออกของจีน พืชพันธุ์ที่อยู่ในเขตนี้จะขึ้นอยู่ในระดับความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตร (3,600 ฟุต) โดยมีต้นไม้ที่เติบโตปกคลุมที่ความสูง 1,800 เมตร (5,900 ฟุต) บริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะการชมภาพพระอาทิตย์ตกยอดบนเขาหินแกรนิตที่มีรูปร่างแปลกตา มีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเช่น น้ำพุร้อน หิมะ จุดชมวิวเหนือเมฆ ภูเขาแห่งนี้มักถูกนำไปใช้เป็นแบบวาดภาพตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่ ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็น มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวจุดสำคัญของประเทศจีน

Huangshan-Mountain

ประวัติศาสตร์ของเขาหวงซาน

นักวิทยาศาสตร์คาดไว้ว่าหวงซานก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน ในอดีตถูกเรียกขานในอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขายี่ซาน” จนภายหลังในปี 747 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นหวงซานโดยเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ “จักรพรรดิเหลืองหวงตี๋” จักรพรรดิจีนในตำนานบรรพบุรุษของชาวฮั่นจีน หนึ่งในตำนานกล่าวว่าหวงซานเป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิเหลืองขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ผู้คนเริ่มรู้จักชื่อใหม่ผ่านผลงานบทกวีดังของจีน “หลี่ ไป๋” ในสมัยก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมันแทบจะไม่เคยเป็นที่รู้จักเลยด้วยซ้ำ

หลังจากได้รับการเปลี่ยนชื่อมันได้กลายเป็นที่สนใจมากขึ้น เริ่มมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น พื้นที่หลายแห่งเริ่มถูกนำไปใช้สร้างวัดวาอาราม ภาพลักษณ์ที่ดูโดดเด่นของภูเขาแห่งนี้คือบันไดหินที่วางเรียงรายอยู่ตามริมเขา ซึ่งอาจมีมากกว่า 60,000 แห่งทั่วพื้นที่ ไม่มีใครทราบขั้นตอนการสร้างหรือรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ แต่มีการกล่าวกันว่ามีอายุมากกว่า 1,500 ปี ตลอดทุกปีจะมีการค้นจุดที่น่าสนใจบนภูเขาและตั้งชื่อให้กับทุกจุด ในแต่ละจุดก็จะมีเรื่องราวตำนานของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นตำนานหนึ่งเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องเล่าความงามของหวงซานจนได้มีโอกาสเดินทางไปที่ภูเขาเพื่อดูกับตาตนเอง หลังจากนั้นความคิดของเขาก็เปลี่ยนไป หนึ่งในยอดเขาที่เขาไปเยี่ยมนั้นมีชื่อว่า “ไช่ซิน” ซึ่งมีความหมายว่า “เริ่มเชื่อ”

ในปี ค.ศ. 1982 ภูเขาหวงซานได้ถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ โดยสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1990 เพื่ออนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติ สัตว์ป่าหายากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต ในปี ค.ศ. 2002 Huangshan ได้ชื่อว่า “ภูเขาน้องสาว” ของ Jungfrau ในเทือกเขาแอลป์สวิส

About the author: admin